09 455 11 21 / 050 531 6341
matkat@pamplemousse.fi
Ranskan lippu valikossa
Ranskan matkat
Italian lippu valikossa
Italian matkat
Suomen lippu valikossa
SHOP

Tietosuojaseloste

Tietosuojasta huolehtiminen on osa Pamplemoussen vastuullista matkanjärjestäjän toimintaa, riskienhallintaa ja toimintaperiaatteita. Toiminnallamme varmistamme asiakkaittemme oikeuksien toteutumisen, tietojen turvaamisen niin tietosuoja-asetusten kuin muiden säännösten kannalta.

TUTUSTU PAMPLEMOUSSEN ASIAKASREKISTERISELOSTEESEEN.

TUTUSTU PAMPLEMOUSSE MARKKINOINTIREKISTERISELOSTEESEEN

Pamplemousse saa henkilötietoja matkoja varattaessa. Näitä tietoja käsitellään yrityksen sisällä ja matkustukseen liittyvissä asioissa. Markkinointitarkoituksiin saadaan henkilötietoja messuilta, kilpailuista tai kun henkilö tilaa asiakaskirjeen.

Matkustustiedot luovutetaan matkan luonteesta riippuen kolmansille osapuolille kuten lentoyhtiölle, majoittajalle, kuljetusyhtiölle tai muille yhteistyökumppanille matkakokonaisuudesta riippuen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimukseen tai laissa määriteltyyn
muuhun perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen ja viranomaismääräysten kannalta tarpeellista.

Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittely ovat osa matkojen palveluntuottamista ja takaavat mahdollisen yhteistyön viranomaisten sekä muiden lakia valvovien tahojen kanssa.

Tietosuoja on huomioitu Pamplemoussen yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien välisissä sopimuksissa. Pamplemouseen työntekijät on koulutettu tietosuoja-asiassa tietosuoja-asetuksen
mukaisesti.

Asiakkaiden tietoja käsittelevät tietosuojaan perehdytetyt työntekijät ja yhteistyökumppanit.
Henkilötietoja ei luovuteta asiaankuulumattomille tahoille tai ei matkaan liittyville kolmansille osapuolille.

Tietosuojan vaarantuessa ilmoitamme siitä asetuksen asettaman aikarajan puitteissa viranomaiselle sekä rekisteröidyille. Tietoturvamme ja toimintamme tällaisen tilanteen ennaltaehkäisyyn ja välttämiseen.

Päivitämme periaatteita säännöllisesti ja tiedotamme muutoksista asianmukaisille sidosryhmille.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt voit lähettää matkat(a)pamplemousse.fi

cross